مفاهیم

چرا نمی توان انتخابات آمریکا را دموکراتیک خواند؟

انتخابات ایالات متحده را حتی نمی توان دموکراتیک خواند، چه رسد به اینکه کاملاً دموکراتیک باشد. هر دو حزب برای سرکوب رأی دهندگان، برنامه...

دولت پنهان، دیوان سالاری ایالات متحده و تسلیم شدن...

در ایالات متحده روند انتخابات، تحت سلطه­ی پول، قدرت و رسانه های جریان اصلی در قالب گفتمان "مسئولانه" می باشد. این سلطه به طرق...

اربعین ایستادگی و مقاومت در خالص ترین شکل خود...

من قبلا در سفر زیارتی اربعین در عراق شرکت کرده ام. البته این یک تجربه فراموش نشدنی بود. اينكه در چنين زماني خود را...

آیا انتخابات ایالات متحده یک انتخابات کاملا دموکراتیک است؟

آیا انتخابات ایالات متحده یک انتخابات کاملاً دموکراتیک است؟ این سوال باید هم از نظر تاریخی و هم از نظر معاصر پاسخ داده شود....