پروفسور ریچارد آندرسن فالک

3 نگاشت
0 نظرات
پروفسور اندرسون فالک، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون آمریکا در حوزه روابط بین الملل است. در سال 2008 میلادی مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد او را برای یک دوره شش ساله به عنوان ناظر ویژه خود در حوزه «وضعیت حقوق بشری سرزمین های فلسطینی اشغالی شده از سال 1967م.» تعیین کرد.

مقالات