محمدسجاد کافی

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات و محقق حوزه جامعه‌شناسی جوانان
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

جستاری بر تاثیر رسانه‌ ای به نام موسیقی بر جوانان

امروزه، رسانه‌ها در فرایند تعریف هویت و بازتولید آن برای جوانان از اهمیت جدی...