مجمع

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
17 نگاشت
0 نظرات

مقالات

امنیت سایبری (9)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

کمپین رسانه‌ای-شناختی گروه‌های تکفیری (مطالعه موردی گروه تکفیری داعش)

جلسه « کمپین رسانه‌ای-شناختی گروه‌های تکفیری » یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده...

ویژگی‌های نوین افکارعمومی در ایران

جلسه « ویژگی‌های نوین افکارعمومی در ایران» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده...

امنیت سایبری (8)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

امنیت سایبری (7)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

جنگ شناختی رژیم صهیونیستی

جلسه «جنگ شناختی رژیم صهیونیستی» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که...

امنیت سایبری (6)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

نقش فلسفه عمومی در راهبری جنگ های شناختی

جلسه «نقش فلسفه عمومی در راهبری جنگ های شناختی» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای...

امنیت سایبری (5)

گزارش مجمع در موضوع "امنیت سایبری" را از این قسمت دانلود کنیددریافت

امنیت سایبری (4)

گزارش مجمع در موضوع "امنیت سایبری" را از این قسمت دانلود کنیددریافت