محمدحسین عارفی دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات حوزه دریای خزر دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
3 نگاشت
0 نظرات

مقالات

ترکیه و مسئله کردی، مرثیه ای برای یک رویا

مقدمه از دیرباز مسئله ی کردهای خاورمیانه که امروزه در ترکیه، سوریه، عراق و ایران...

جنگ سوریه؛ جنگ خطوط لوله گاز و جنگ دیپلماسی

مقدمه از جنگ روسیه و اوکراین تا جنگ منافع در سوریه اتفاقات مهم در عرصه روابط...

امنیت انرژی اروپا، زیر سایه بحران روسیه و اوکراین

مقدمه بحران های 2004 و 2014 در این روز ها که آتش اختلافات مسکو – کیف...