جیم د. دین

2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

سانسور در جامعه سیاهان آمریکا: خوش آمدید به زندگی در دموکراسی!

آمریکا مسائل ناپیدا اجتماعی و نژادی متعددی را داراست، گرچه اکنون تقریباً همه ملت...

ژنرال سلیمانی: چالش اصلی استراتژی “تقسیم و تسخیر” ائتلاف ایالات متحده

از زمان ترور هیات سردار سلیمانی که به دعوت عراق برای گفتگو برسر گشایشی...