جنبش اجتماعی

زیست مجازی و الگوی جدید جنبش‌ های اجتماعی و...

رشد فنّاوری‌های نوین اینترنت‌پایه بسیاری از مفاهیم از جمله جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی را دچار تحولاتی کرده است و مختصات جدیدی برای آن‌ها رقم زده است که در این یادداشت تلاش می‌شود برخی از آن‌ها را بررسی کنیم و علت رشد جنیش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی در فضای رسانه‌ای را تحلیل کنیم.