مصطفی سمیعی

مصطفی سمیعی، دانشجوی جامعه شناسی سیاسی
3 نگاشت
0 نظرات

مقالات

آیا ایران اینترنشنال یک رسانه جایگزین است؟

ایران اینترنشنال که یک شبکه ماهواره‌ای است، از 29 اردیبهشت 1396 مصادف با دوازدهمین...

دین‌داری و روایت دین‌داری

دین در جامعه شناسی دین به عنوان یکی از پرقدمت‌ترین موضوعات در جامعه شناسی از...

جنگ‌های رسانه‌ای روایت‌محور

مقدمه کارآمدی ارتباط مستقیمی با مقبولیت مردمی، سرمایه اجتماعی، همراهی مردم با نظام سیاسی و...