دکتر ریک استاگنبورگ

1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

سقوط رویای آمریکایی در ناامیدی از سیستم سیاسی و تلاش برای زنده ماندن

سیستم اقتصادی حاکم بر ایالات متحده که بر مبنای نئولیبرال با محوریت اشراف سالاری است باعث نارضایتی قشر متوسط جامعه شده است که ممکن است منجر به قیامی شود که قدرت آمریکا را به چالش کشاند اما بسیاری از آمریکایی ها هنوز به این اوضاع نابسامان پی نبرده اند.