رسول مختاریان

رسول مختاریان، کارشناس ارشد جامعه شناسی سیاسی، پژوهشگر حکمرانی مردمی و فقه اجتماعی
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

مروری بر تکنیک های عملیات روانی در آندلس اسلامی از آغاز تا پایان

فتح آندلس یکی از نقاط عطف در فتوحات اسلامی است که در عصر اموی صورت گرفته و طی حدود 800سال حاکمیت اسلام بر آن مناطق آثار متعدد فکری و فرهنگی تولید شده است.اشخاصی چون ابن رشد و محی‌الدین ابن عربی از جمله مهمترین شخصیت‌های اسلامی آندلسی الاصل بودند.این نگاشته به بررسی تکنیک‌هایی می پردازد که در قالب جنگ نرم به توانستند فرآیند بازپس‌گیری آندلس از مسلمین را تسهیل کنند و نفوذ اسلام در آن سامان را برای همیشه از بین ببرند.