محمدجواد نعیمی

محمد جواد نعیمی، پژوهشگر حوزه افکار عمومی و قدرت در فضای مجازی
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

شهر مجازی چین با 100 میلیون کاربر آمریکایی در قلب آمریکا

زمان زیادی از پیمان وستفالی گذشته است. مرز کشور ها روی خاک مشخص میشد...