مهدی تشنه دل

مهدی تشنه دل، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای/ گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه امام حسین (ع) می باشد، او پژوهشگر در حوزه مطالعات امنیت و عملیات روانی است.
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

فضای سایبری، عرصه جدید رقابت‌های راهبردی

فضای سایبری، جدیدترین عرصه رقابت های راهبردی میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است، و...