جرالد هورنه

1 نگاشت
0 نظرات
دکتر هورنه استاد تمام تاریخ و مطالعات آفریقایی-آمریکایی ها است. تحقیقات او ناظر به مسائل نژاد پرستی در طیف وسیعی از روابط از جمله کار، سیاست، حقوق شهروندی، جنگ و روابط بین الملل است. او آثار زیادی را در حوزه صنعت فیلم نوشته است. دکتر هورنه مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا، مدرک ارشد خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و کارشناسی خود را از دانشگاه پرینتسون دریافت کرده است.

مقالات