دموکراسی

لیبرال دموکراسی نخ نما شده آمریکایی

امروز هرچند تعداد کشورهای دموکراتیک در حال افزایش است، اما رضایت شهروندان از «دموکراسی‌های موجود» در حال کاهش است(دلاپرتا،1397،ص.16). در این زمان، آنچه می‌تواند...

افول حقیقت یا افول دموکراسی

جنبش لیبرال دموکراسی در طی سالیان به کام کشورهای غربی بوده است. چه در دوران طلایی امپراطوری بریتانیا و چه در جنگ سرد، این...

6 ژانویه؛ شکست پلورالیسم سیاسی-فرهنگی در امریکا

مقدمه امریکا کشوری است که خود را رهبر و سردمدار لیبرالیسم و اصول دموکراسی می‌داند. هدف فلسفه‌ سياسي‌ ليبرال،‌ تحقيق‌ در بنيادها و اصولي‌ است‌...

انقلاب های رنگی و تلاش برای تغییر در جهت...

گروه مطالعات ریشه‌های بحران، مجمع ایرانی دفاع از حقیقت: وقتی شما تاریخ اتفاقات را در کشورهای مختلف مطالعه می کنید و یا اخبار کشورهای...

6 ژانویه؛ سند تمامیت‌خواهی رسانه در امریکا

چکیده محاصره و تحریم اقتصادی و تحریک مردم با استفاده از شبکه های اجتماعی نمونه‌هایی از ابزارهای خبیثانه دولت آمریکا برای برانگیختن فتنه‌های سیاسی و...

نشست دموکراسی، یک شوخی بزرگ

مقدمه پایتخت امریکا ، میزبان نشست به اصطلاح سران کشورهای دموکراتیک بود، "نشست دموکراسی" با ابتکار رئیس جمهور آمریکا و با این هدف که برگزاریِ...