جامعه ایرانی

تفکر بحران در جامعه ایران، خطری اساسی‌تر از بحران

اکنون در سال 1400، گمان داریم زندگی گذشتگان بی‌شک سخت تر از ما بوده ‌است و اصلا گاهی اگر متأملانه با خود فکر کنیم...

چالش های آنارشیسم برای جمهوری اسلامی ایران

آنارشیسم و انقلاب آرام واژه انقلاب در اذهان عمومی با خشونت، کشتار، اعتراضات گسترده خیابانی، سرکوب، پلیس، ارتش و... گره خورده است. سابقه انقلاب...

بحران غرق شدن در معنا؛ بررسی پیامدهای منفی زندگی...

مقدمه اکنون سال 1400 هجری شمسی است. سالی در حال سپری شدن. زندگی کنونی مردم ایران فرق چندانی با زندگی مردم در دیگر کشورهای جهان...

چالش‌های آنارشیسم برای جمهوری اسلامی ایران

مقدمه ایده آنارشیسم مبتنی بر وضعیت آنارشی(Anarchy) است. آنارشی واژه‌ای یونانی است که از an به معنی "بدون" و arkhos به معنای "رهبر" و "حاکم"...

فرهنگ شایعه پذیری در ایران (مطالعه موردی سند همکاری...

مقدمه امروز امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است. اسویر لودگارد یکی از شاخه‌های اصلی فضای امنیتی جهان معاصر را «تولید انبوه ناامنی» می‌داند. لذا...