اقتصاد دیجیتال

چرا دولت ها از بیت کوین می ترسند؟

در طول دهه گذشته ، بیت کوین - نه تنها از طرف افراد عادی - بلکه از سوی دولت های سراسر جهان نیز مورد...

نقش پول‌های دیجیتال در جرایم اینترنتی

تا چند دهه پیش، بسیاری از تکنیک‌های رمزنگاری و فن‌آوری‌های مرتبط با آن غیرقابل دستیابی و محدود به نیروهای پیشرفته نظامی بودند و استفاده...