مکانیسم اجتماعی

مروری بر نظرات مختلف در مورد ارتباط سیاست و...

نویسنده: میلاد سهیلی موسیقی و سیاست همیشه تاثیرات عمیقی بر یکدیگر داشتند. آنهایی که در راس هرم قطع قدرت بوده اند، سعی خود را در...

تاثیر موسیقی popular بر فعالیت و حرکت جوان ایرانی

نویسنده: حسین علوی از شروع تمدن یونانی  و پیش از آن موسیقی از عناصر غیرقابل حذف هر فرهنگ و تمدن و کشوری به حساب می...

تاثیرات اقتصاد موسیقی بر فرهنگ

نویسنده: میلاد سهیلی تاریخچه ای از اقتصاد موسیقی در دنیا در ابتدا، در دنیای غرب موسیقی بیشتر به عنوان یک هنر مقدس ودارای ابعاد متعالی شناخته...

بدنِ مصرفی

مقدمه شیلینگ معتقد است که پیدایش جوامع مصرفی با ظهور فرهنگ جوانانه مدرن و قایل شدن مزیت فرهنگی برای جوانی همراه بوده است. که البته...

تاریخچه ای کوتاه از نقش موسیقی در تمدن های...

نویسنده: میلاد سهیلی کشف نوعی فلوت موسیقی در غاری در آلمان این امر را اثبات کرد که انسان از 40هزار سال قبل حتی در ابتدائی...

زیست مجازی و الگوی جدید جنبش‌ های اجتماعی و...

رشد فنّاوری‌های نوین اینترنت‌پایه بسیاری از مفاهیم از جمله جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی را دچار تحولاتی کرده است و مختصات جدیدی برای آن‌ها رقم زده است که در این یادداشت تلاش می‌شود برخی از آن‌ها را بررسی کنیم و علت رشد جنیش‌های اجتماعی و اعتراضات سیاسی در فضای رسانه‌ای را تحلیل کنیم.

جستاری بر تاثیر رسانه‌ ای به نام موسیقی بر...

امروزه، رسانه‌ها در فرایند تعریف هویت و بازتولید آن برای جوانان از اهمیت جدی برخورداند لذا بررسی رابطه جوانان و رسانه‌ها بسیار مهم است.(خواجه‌نوری،۱۳۹۷:...