رویدادها

انقلاب اسلامی ایران و سیاست بین الملل: روندهای جهانی...

انقلاب ایران یک شوک برای سیاست بین الملل بود. در واقع، این یک رویداد مهم مذهبی سیاسی، فرهنگی و ملی بود که نشان داد...

چشم‌انداز مذاکرات وین: بازیگران، نقش‌ها و روایت‌ها

جلسه «چشم‌انداز مذاکرات وین: بازیگران، نقش‌ها و روایت‌ها» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت...

رسانه به مثابه رمان؛ درک جهان نمایشی در عصر...

جلسه « رسانه به مثابه رمان؛ درک جهان نمایشی در عصر سایبر» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع...

نقش و جایگاه محور مقاومت در نظم نوین منطقه‌ای...

جلسه « نقش و جایگاه محور مقاومت در نظم نوین منطقه‌ای در غرب آسیا » یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که...

کلیات عملیات روانی

جلسه « کلیات عملیات روانی » یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت و با...

جنگ شناختی و تحولات اخیر افغانستان

جلسه «جنگ شناختی و تحولات اخیر افغانستان» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت و...

کمپین رسانه‌ای-شناختی گروه‌های تکفیری (مطالعه موردی گروه تکفیری داعش)

جلسه « کمپین رسانه‌ای-شناختی گروه‌های تکفیری » یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت و...

ویژگی‌های نوین افکارعمومی در ایران

جلسه « ویژگی‌های نوین افکارعمومی در ایران» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت و...

جنگ شناختی رژیم صهیونیستی

جلسه «جنگ شناختی رژیم صهیونیستی» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از حقیقت و با حضور...

نقش فلسفه عمومی در راهبری جنگ های شناختی

جلسه «نقش فلسفه عمومی در راهبری جنگ های شناختی» یکی از جلسات، مجموعه رویدادهای شناخت بوده است که به همت مجمع ایرانی دفاع از...