مطالعات عملیات روانی

ترفندهای خبررسانی در جنگ روانی و بررسی آن در...

نویسندگان: صمیم مرادی و احمد هوشنگی امروزه خبررسانی، یکی از عناصر بسیار مهم در جنگ روانی به شمار رفته و نقش کم نظیری در تحولات...

جنگ‌های رسانه‌ای روایت‌محور

مقدمه کارآمدی ارتباط مستقیمی با مقبولیت مردمی، سرمایه اجتماعی، همراهی مردم با نظام سیاسی و دیگر مفاهیم و مؤلفه‌های این‌چنینی دارد. مفهوم مخالف این عبارت...