صحت سنجی

نابرابری و استبداد در حال رشد در ایالات متحده

برای میلیون ها نفر از افراد فقیر، بیکار، نیمه بیکار و بی سرپرست، ایالات متحده خرابه ای پر از سختی ها، محرومیت ها و...

پنجاه و هفتمین سالگرد ترور جان کندی: ابعاد پنهان...

بسیاری از آمریکایی ها از روز اول به لیندون جانسون مشکوک شدند و از آن زمان محققان بسیاری وی را به عنوان طراح کودتای...

شکست برتری جهانی ایالات متحده و پرورش رویایی جدید...

احتمال ناآرامی در ایالات متحده، به ویژه ناآرامی های گسترده، بسیار کم است. انتخابات، علی رغم  حضور بی سابقه مردم در اوج یک بیماری...

انتخابات ایالات متحده در سال ۲۰۲۰: دموکراسی خیالی در...

دموکراسی در آمریکا توهمی واهی است و هرگز از نظر طراحی واقعی نیست.  قدرت های پنهان، کارها را اداره می کنند. هر آنچه که...

پسا انتخابات آمریکا و دودی که به چشم خودش...

برخی کارشناسان هشدار می دهند که ایالات متحده در آستانه جنگ داخلی است. امیدوارم اینطور نباشد. اما در حال حاضر، به ویژه با توجه...

انتخابات ایالات متحده: از سیستم دو حزبی تا الکترال...

در رقابت انتخاباتی ایالات متحده، احزاب سیاسی کوچک و غیر اصل موفقیت چندانی ندارند. یکی از دلایل آن، به تصمیمات بنیانگذاران کشور برای انتخاب...