عدالت

سقوط رویای آمریکایی در ناامیدی از سیستم سیاسی و...

سیستم اقتصادی حاکم بر ایالات متحده که بر مبنای نئولیبرال با محوریت اشراف سالاری است باعث نارضایتی قشر متوسط جامعه شده است که ممکن است منجر به قیامی شود که قدرت آمریکا را به چالش کشاند اما بسیاری از آمریکایی ها هنوز به این اوضاع نابسامان پی نبرده اند.

بایدن با میراث نژادپرستی و شکاف اقتصادی در جامعه...

ایالات متحده تحت دولت دموکراسی جو بایدن بر دو مشکل اقتصادی و نژادپرستی که طی یک سال اخیر شدت گرفته است فائق خواهد آمد و با مهار خودکامگی چین، پایان دادن به جنگهای وحشتناک و مهار تغییرات آب و هوایی از خطر فروپاشی رهایی میابد.

نابرابری و استبداد در حال رشد در ایالات متحده

برای میلیون ها نفر از افراد فقیر، بیکار، نیمه بیکار و بی سرپرست، ایالات متحده خرابه ای پر از سختی ها، محرومیت ها و...

بی عدالتی، اعتراض و جرائم سازمان یافته در ایالات...

"ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتّحادی کامل تر، برقراری عدالت، اطمینان از آرامش داخلی، تأمین دفاع عمومی، ارتقاء رفاه همگانی و تأمین نعمت...

نظام سیاسی خصومت آمیز آمریکا و جامعه آشفته

جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، پیروز شد و دونالد ترامپ را در بهت مطلق فرو برد. حمایت پنسیلوانیا و نوادا از...

انتخابات ایالات متحده: از سیستم دو حزبی تا الکترال...

در رقابت انتخاباتی ایالات متحده، احزاب سیاسی کوچک و غیر اصل موفقیت چندانی ندارند. یکی از دلایل آن، به تصمیمات بنیانگذاران کشور برای انتخاب...

الیگارشی (oligarchy) آمریکا و حباب سفید

حاکمان ایالات متحده نمی خواهند واقعیت سیاه پوستان، سرخ پوستان و آمریکایی های لاتین را ببینند. آنها در یک "حباب سفید" زندگی می کنند...

چرا نمی توان انتخابات آمریکا را دموکراتیک خواند؟

انتخابات ایالات متحده را حتی نمی توان دموکراتیک خواند، چه رسد به اینکه کاملاً دموکراتیک باشد. هر دو حزب برای سرکوب رأی دهندگان، برنامه...

دولت پنهان، دیوان سالاری ایالات متحده و تسلیم شدن...

در ایالات متحده روند انتخابات، تحت سلطه­ی پول، قدرت و رسانه های جریان اصلی در قالب گفتمان "مسئولانه" می باشد. این سلطه به طرق...

اربعین ایستادگی و مقاومت در خالص ترین شکل خود...

من قبلا در سفر زیارتی اربعین در عراق شرکت کرده ام. البته این یک تجربه فراموش نشدنی بود. اينكه در چنين زماني خود را...