سجاد باطنی

5 نگاشت
0 نظرات
سجاد باطنی پژوهشگر حوزه مطالعات جنگ روانی و کارزارهای شناختی جبهه آمریکا و دیگر متحدان ناتو است. حوزه مطالعات او طیف وسیعی از مباحث از جمله فلسفه تحلیلی و اندیشه سیاسی را شامل می شود که می تواند چشم اندازی بنیادی درباره نسل پنجم جنگ ها (5GW) و ریشه هایش در فلسفه اخلاق، سیاست، فلسفه ذهن و علوم شناختی فراهم کند.

مقالات