محمد پاکدامن

محمد پاکدامن از جمله مؤسسین «مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» است. حوزه تخصصی او، جامعه شناسی سیاسی اسرائیل بوده و آخرین اثر او، تحت عنوان «اسرائیل، ادامه یا خاتمه؛ واکاوی گسست‌های درونی بحران زا در رژیم صهیونیستی» منتشر شده است. حوزه علاقه وی علاوه بر جامعه و سیاست اسرائیل، موضوعاتی مثل کمپین‌های شناختی، جامعه شناسی تحلیلی و جنبش‌های نوین اجتماعی است.
2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

کاکتوس‌های کت و شلواری؛ بازخوانی پرونده هسته‌ای ایران در آینه هویت اسرائیلی

هویت صبرا چیست هویت صبرا (צבר) در فهم جامعه و سیاست رژیم صهیونیستی، یکی از...

قبیله گمشده

در طول تاریخ الیگارشی یهود، نمونه‌های بسیاری را می‌توان یافت که حاکمان، دین را...