محمد پاکدامن

2 نگاشت
0 نظرات
حوزه تخصصی او، جامعه شناسی سیاسی اسرائیل بوده و آخرین اثر او، تحت عنوان «اسرائیل، ادامه یا خاتمه؛ واکاوی گسست‌های درونی بحران زا در رژیم صهیونیستی» منتشر شده است. حوزه علاقه وی علاوه بر جامعه و سیاست اسرائیل، موضوعاتی مثل کمپین‌های شناختی، جامعه شناسی تحلیلی و جنبش‌های نوین اجتماعی است.

مقالات