دکتر لی

1 نگاشت
0 نظرات
دکتر لی لی استادیار مطالعات دانشکده روابط بین الملل و مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه ساوت.ایست است. او همچنین بورس تحصیلی، دانشگاه ژاپنی کوکگاکوین (Kokugakuin ) و دانشگاه آمریکایی وسترن کنتاچکی (Western Kentucky) را داشته است. لی چندین یادداشت و مقاله تحقیقاتی در حوزه مطالعات آمریکا، سیاست بین الملل، تاریخ و فرهنگ ژاپن و مطالعات ایران در ژورنال های آکادمیک مختلف داشته است. همچنین پروژه های تحقیقاتی ای را در زمینه های فوق الذکر نیز راهبری کرده است.

مقالات