هارشا کاکار

1 نگاشت
0 نظرات
سرلشکر هارشا کاکار پس از 36 سال خدمت در ارتش هند در سال 2015م. از ارتش جدا شد و از آن پس، مقالات بسیاری را در حوزه امنیت ملی و روابط بین الملل در نشریات و اتاق فکرهای مختلف به رشته تحریر در آورد.

مقالات