عماد ولوی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر حوزه مطالعات ایالات متحده آمریکا
2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

سیاست‌های غلط بایدن و افزایش قیمت انرژی در آمریکا

مقدمه با شیوع همه گیری کرونا،تقاضا برای انرژی هایی مانند نفت و گاز و بنزین،...

جایگاه مسیحیت و خدامحوری و تأثیر آن بر سیاست خارجی در ایالات متحده آمریکا

مقدمه مقوله دین و بالاخص دین مسیحیت نقش بزرگی در تاریخ و سیاست ایالات متحده...