سید احسان شریفیان فر

21 نگاشت
0 نظرات
سید احسان شریفیان فر کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی از دانشگاه تهران - محقق حوزه‌ی رویکرد سیاسی هویت (identity politics) - آشنا به پدیده‌ی ترامپیسم و جریان راست افراطی در آمریکا

مقالات