سید احسان شریفیان فر

سید احسان شریفیان فر کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی از دانشگاه تهران - محقق حوزه‌ی رویکرد سیاسی هویت (identity politics) - آشنا به پدیده‌ی ترامپیسم و جریان راست افراطی در آمریکا
19 نگاشت
0 نظرات

مقالات

جنگ روسیه و اوکراین؛ بخش اول: رویکردها، اهداف و انگیزه‌ها

جنگ روسیه و اوکراین در شرایط زمانی و مکانی بسیار پیچیده‌ای روی داد. این رویداد بیشتر از آنکه اقدام نظامی یک کشور برای حفظ عمق راهبردی در تأمین امنیت محسوب شود، تأثیرات جهانی و متفاوتی را برای کل نظام جهانی ایجاد کرد.

بررسی کنش‌های رسانه‌ای درباره‌ی آخرین مذاکرات وین: کاوش در رسانه‌های منطقه

مقدمه مذاکرات ایران با کشورهای طرف توافق برجام منهای آمریکا، نقش تأثیرگذاری در سرنوشت کشورهای...

بررسی کنش‌های رسانه‌ای درباره‌ی آخرین مذاکرات وین: کاوش در رسانه‌های اروپایی

مقدمه بررسی واکنش‌های رسانه‌‌های اروپا درباره‌ی مذاکرات ایران با «کشورهای‌ عضو برجام منهای آمریکا» اظهارات...

بررسی کنش‌های رسانه‌ای درباره‌ی آخرین دور مذاکرات در وین: کاوش در رسانه‌های آمریکایی

مقدمه روزنامه‌های آمریکایی از چند منظر تلاش کردند ابتدا برنامه‌های ایران در مذاکرات را غیرواقع‌بینانه...

بررسی کنش‌های رسانه‌ای درباره‌ی آخرین مذاکرات وین: کاوش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی

آخرین تحولات درباره‌ی مذاکرات تیم ایرانی در وین از نگاه رسانه‌های جریان اصلی رژیم...

نظریه کاستلز و رسانه

مقدمه «فیلیپ هووارد» استادیار رشته‌ی علوم ارتباطات در دانشگاه واشنگتن است. هووارد مقالات متعددی در...

پاکس (هژمونی) فن‌آوری: چگونه اینترنت اشیاء باعث آزادی و یا اسارت ما می‌شود

مقدمه کیستی اثر «فیلیپ هووارد» استادیار رشته‌ی علوم ارتباطات در دانشگاه واشنگتن است. هووارد مقالات متعددی...

کمپین‌های رسانه‌ای جدید و شهروند مدیریت‌شده

مقدمه کیستی مؤلف:  «فیلیپ هاوارد» استادیار رشته‌ی علوم ارتباطات در دانشگاه واشنگتن است. هاوارد مقالات متعددی...

قدرت دولت

کیستی مؤلف «مزامل حسین» استادیار مطالعات جهانی رسانه در گروه مطالعات ارتباطات دانشگاه میشیگان و...