احسان حسنی

3 نگاشت
0 نظرات
احسان حسنی، وی کارشناس ارشد خط مشی گذاری و سیاستگذاری عمومی است. پژوهش‌های وی طیفی از مطالعات تروریسم، جریانات سیاسی اجتماعی خاورمیانه و گروه های بنیادگرای اسلامی را شامل می شود. عمده تحلیل های وی در خصوص مسائل بین المللی جبهه مقاومت است

مقالات