پروفسور دونالد لی لوسمن

2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

احتمالات درباره توافق مجدد هسته ای ایران و ایالات متحده

در حال حاضر، موضع ایران در تجدید برجام این است که ایالات متحده باید...

آیا بایدن ایالات متحده را به سمت سیاست خارجی نرم تری سوق می دهد؟

بر خلاف ترامپ، بایدن با رویکردی مسالمت آمیز در سیاست خارجه خود ظاهر شده است تا ایالات متحده را به سمت روابط بهتر در عرصه بین الملل به ویژه بازگشت به توافق نامه برجام سوق دهد.