پروفسور دیوید مارپلز

1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

روسیه تحت نظر پوتین به دنبال ایفای نقش جهانی و جلوگیری از سلطه ناتو

برخی از محققان عنوان کردند که دوران پسا آمریکا آغاز شده است، اما من...