چارلز اورتل

2 نگاشت
0 نظرات
چارلز اورتل یک سرمایه گذار و علاقه مند به حوزه اقتصاد، سیاست های جغرافیایی، تاریخ، سفر، صلح عادلانه و پایدار است.

مقالات