اندرو کریپکو

6 نگاشت
0 نظرات
اندرو کریپکو تحلیل گر سیاسی، روزنامه نگار و کارشناس بسیاری از نشریات برخط بین المللی است. او همچنین از اعضای شورای کارشناسان در «موسسه مطالعات و محاسبات استراتژیک» در دانشگاه پیپل فریدنشیپ کشور روسیه است. تخصص او ژئوپولیتیک و روابط روسیه است به ویژه در رابطه با استراتژی آمریکا در منطقه اوراسیا. تا به حال او، آثار مختلفی را در حوزه های جنگ هیبریدی، از جمله «جنگ های ترکیبی: روش منطبق بر رویکرد رژیم-چنچ» و «قانون جنگ هیبریدی: نیم کره شرقی» منتشر کرده است.

مقالات