علی زارع

علی زارع، دانشجوی روابط بین الملل و پژوهشگر حوزه مطالعات بریتانیا
3 نگاشت
0 نظرات

مقالات

پیامد های کرونا بر امنیت ملی (مورد مطالعه: کشور بریتانیا)

ویروس کرونا از سال ۲۰۱۹ تاثیرات بسیار چشمگیری بر شئون مختلف زندگی انسان گذاشت....

فروپاشی نرم افزاری اتحاد جماهیر شوروی

مقدمه جنگ سرد و و پیامدهای آن به ویژه فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی...

نقش نظریه برخورد تمدن ها در تکوین اسلام هراسی معاصر

مقدمه اسلام هراسی (Islamophobia) غالباً به صورت «خصومت و دشمنی بی اساس و غیر منطقی...