علی خوانساری

علی خوانساری دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی، تحلیلگر مسائل بین الملل
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

بحران اوکراین و پیامدهای آن برای چین

مقدمه نزدیک به دو ماه از آغاز نبرد نظامی روسیه و اوکراین می‌گذرد جنگی که...