احمد قاسمی

30 نگاشت
0 نظرات
احمد قاسمی، کارشناس حوزه امنیت سایبری. علاقه مند به جریان شناسی سیاسی و رسانه ای.

مقالات