احمد قاسمی

احمد قاسمی، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی. علاقه مند به جریان شناسی سیاسی و رسانه ای.
2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

چالش و فرصت کمپین های تحریم (BDS) در سرزمین های اشغالی فلسطین

کمپین های تحریم اقتصادی در فلسطین از الگوهای قدیمی تحریم پیروی می کند که...

تلاش های اسرائیل برای سرکوب فعالیت های حقوق بشری، محکوم به شکست

محدودیت های سازمان های مدنی در سراسر جهان در حال افزایش است و تأثیرات...