عباس علی معینیان

دانشجوی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، گرایش اندیشه سیاسی، پژوهشگر حوزه مطالعات عراق
2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

جنبش تشرین، از اغتشاش تا حضور در انتخابات پارلمانی عراق

چکیده به دنبال شکل گرفتن بهار عربی دوم طی سال های 2018 و 2019، در...

جریان صدر و صحنه سیاست عراق

چکیده صدام حسین، دیکتاتور وقت عراق، بعد از سرکوب وحشیانه انتفاضه شعبانیه، برای ترمیم چهره...