گروه مناطق جنگی

ویژگی منحصر به فرد انسان، عبور از حصار زمان و مکان و تصور «خودش» در وضعیت‌‌های گوناگون است. همین ویژگی، انسان را از «آزمون و خطا» تا حد زیادی مصون می‌دارد. تهدیدات امنیتی در فضای آنارشیک بین‌الملل، خبر نمی‌کنند بلکه بازیگران می‌بایست خود را در وضعیت تهدید تصور و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنند.
«مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» معتقد است که جمهوری اسلامی و محور مقاومت در کارزار سایبری-ذهنی پیچیده‌ای قرار دارند و لازم است تا تاب‌آوری و کارآمدی خود را به خوبی حفظ کنند. حفظ این کارآمدی، تا حد زیادی با استخراج استراتژی آفند/پدافند از تجربیات جهانی صورت می‌گیرد. پر واضح است که ما در میز مطالعات کشورها به دنبال آن نیستیم تا در عمق نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات کشورها در غلطیم، بل ابعاد هویتی، امنیت شناختی و امثالهم مراد است. شناخت عمیق کشورها در پژوهشکده‌های تابعه «مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» صورت می‌گیرد و در اینجا به ارائه استراتژی امنیت نرم و شناختی -مبتنی بر تجربه‌های جهانی- اکتفا می‌کنیم.