گروه فلسفه و نظریه

«مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» معتقد است که منازعات نوین در عصر حاضر، رابطه‌ای گسترده با مفهوم اقناع، منطق و فلسفه دارد. البته پر واضح است که در این بخش به دنبال مشاجرات بی‌پایان فلسفی و منطقی به شیوه آکادمیک آن نیستیم، بلکه هدف در این عرصه ارائه منطق اصلی در پس رویدادها و اندیشه حاکم بر بازیگران نظام بین‌الملل است. از یکسو برآنیم تا منطق غایی جمهوری اسلامی ایران در روابط فرهنگی و سیاسی خود با دیگر ملل و فعالیت‌های آن در سطح بین‌المللی را بی‌ هیچ پیرایه شفاف کرده یا در راستای بهبود این منطق گام برداریم. از سوی دیگر، معتقدیم اگر انتقال معنای انقلاب به دیگر جوامع و برقراری روابطی نه صرفا سودمحور بلکه گفتمان محور، از وظایف انقلاب کبیر اسلامی بوده است، فهم روند اقناعی و نظامات معنایی در دیگر جوامع اهمیتی شگرف می یابد. از همین رو کشف این روندها نیز از دستور کارهای میز مطالعاتی فلسفه و نظریه خواهد بود.

اثرگذاری نوع تعریف «قدرت» بر رفتارها و نهادهای سیاسی

مسئله «قدرت» از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که در برخی موارد، اندیشمندان علوم سیاسی به هنگام تعریف این رشته، از قدرت به...

شکنندگی دموکراسی آمریکا: وقتی ایالات متحده همزمان با چالش های زیادی روبرو می شود

مهم‌ترین نکته جدید در مورد چالش های تحولات اجتماعی اخیر در ایالات متحده آن است که این مسائل بیش از گذشته در معرض دید...

عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل: افشای چهره واقعی رژیم های سلطنتی اعراب

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ یک رویداد بزرگ سیاسی، فرهنگی و ملی مذهبی بود. این انقلاب نشان داد که (متمایز با سرمایه داری...

روز جهانی قدس: یادآور آزادی بزرگترین زندان بدون سقف در جهان

اگر قرار باشد جنگ جهانی سوم رخ دهد، توسط ایالات متحده در یکی از سه منطقه هند-اقیانوس آرام در نزدیکی مرز چین، اروپای مرکزی...

امنیت معتبر و مشکلات مشترک: نگاه به جهان از منظری فراتر از ابرقدرت یکطرفه

من به واقع مطمئنم که جهان بر سر یک دو راهی است و قبول دارم که اکنون ایالات متحده از هیچگونه منافع یک طرفه...

سانسور در جامعه سیاهان آمریکا: خوش آمدید به زندگی در دموکراسی!

آمریکا مسائل ناپیدا اجتماعی و نژادی متعددی را داراست، گرچه اکنون تقریباً همه ملت ها با چنین مسائلی مواجه هستند. موضوعات غالباً وقتی بایکوت...

سقوط رویای آمریکایی در ناامیدی از سیستم سیاسی و تلاش برای زنده ماندن

سیستم اقتصادی حاکم بر ایالات متحده که بر مبنای نئولیبرال با محوریت اشراف سالاری است باعث نارضایتی قشر متوسط جامعه شده است که ممکن است منجر به قیامی شود که قدرت آمریکا را به چالش کشاند اما بسیاری از آمریکایی ها هنوز به این اوضاع نابسامان پی نبرده اند.

به مناسبت سفر پاپ به عراق

دیدار پاپ رهبر مسیحیان غرب با حالی شرمسار و پشیمان از اقدامات خصمانه غربی ها در عراق با سید سیستانی رهبر مسلمانان شرق، تحت شعار "ما باهم برادر هستیم" می تواند روابط حسنه ای را بین برادران و خواهران مسیحی و مسلمان ایجاد کند.

بایدن با میراث نژادپرستی و شکاف اقتصادی در جامعه آمریکا چگونه برخورد خواهد کرد؟

ایالات متحده تحت دولت دموکراسی جو بایدن بر دو مشکل اقتصادی و نژادپرستی که طی یک سال اخیر شدت گرفته است فائق خواهد آمد و با مهار خودکامگی چین، پایان دادن به جنگهای وحشتناک و مهار تغییرات آب و هوایی از خطر فروپاشی رهایی میابد.

نابرابری و استبداد در حال رشد در ایالات متحده

برای میلیون ها نفر از افراد فقیر، بیکار، نیمه بیکار و بی سرپرست، ایالات متحده خرابه ای پر از سختی ها، محرومیت ها و...