پرونده ویژه "درگیری روسیه و ناتو در اروپای شرقی "

اکنون در میانه افزایش تنش‌های میان بلوک شرق به رهبری روسیه و غرب به رهبری آمریکا، باری دیگر خاطرات جنگ سرد در حال زنده شدن است. باید دید این بار ایده جنگ ستارگان از آن چه کسی خواهد بود، و نهایتا چه قدرتی از میان خواهد رفت؟! در این پرونده ویژه، مجمع ایرانی دفاع از حقیقت سعی در بررسی ابعاد مختلف این تنش دارد.