نگاشت‌ها

شکاف های آمریکا | مجازات اعدام

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"

تولد نسل جدید آرپاهای آمریکایی

مقدمه هنوز زمان زیادی از دهه 60 میلادی و ایجاد اولین آرپا (ARPA: ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY) در ایالات متحده آمریکا نگذشته است که این...

شکاف های آمریکا | حقوق همجنسگرایی

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"

امنیت سایبری (39)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

سیاست‌های غلط بایدن و افزایش قیمت انرژی در آمریکا

مقدمه با شیوع همه گیری کرونا،تقاضا برای انرژی هایی مانند نفت و گاز و بنزین، کاهش یافت و همین امر،سبب کاهش قیمت این منابع نیز...

شکاف های آمریکا | حق حمل و نگهداری سلاح

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"

جنبش تشرین، از اغتشاش تا حضور در انتخابات پارلمانی عراق

چکیده به دنبال شکل گرفتن بهار عربی دوم طی سال های 2018 و 2019، در اکتبر سال 2019 آتش اعتراضات در عراق نیز بالا گرفت...

ترکیه و مسئله کردی، مرثیه ای برای یک رویا

مقدمه از دیرباز مسئله ی کردهای خاورمیانه که امروزه در ترکیه، سوریه، عراق و ایران ساکن هستند یکی از مسائل مهم این منطقه به حساب...

جنگ روسیه و اوکراین؛ بخش اول: رویکردها، اهداف و انگیزه‌ها

جنگ روسیه و اوکراین در شرایط زمانی و مکانی بسیار پیچیده‌ای روی داد. این رویداد بیشتر از آنکه اقدام نظامی یک کشور برای حفظ عمق راهبردی در تأمین امنیت محسوب شود، تأثیرات جهانی و متفاوتی را برای کل نظام جهانی ایجاد کرد.

شکاف های آمریکا | حق سقط جنین

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"