شبکه تحلیلگران جوان

شبکه تحلیلگران جوان راهی برای آغاز همکاری با «مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» است و مسیری برای حل دغدغه های مطالعاتی شما می باشد.

  * نام
  * نام خانوادگی
  * ایمیل
  * شماره تماس
  * رشته تحصیلی
  * دغدغه خاص مطالعاتی که دنبال می کنید چیست؟
  * درخصوص دغدغه هایتان چه سوالاتی دارید و چه ایده هایی برای پاسخ به این سوالات به ذهنتان می رسد؟
  * تحلیل خودتان را درخصوص دغدغه و سرانجامی که برای آن متصورید بازگو نمایید
  * فکر می کنید دغدغه تان و مسیر انتخابی برای حل آن با کدامیک از گروه های مطالعاتی «مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» مرتبط است؟
  * فایل رزومه خود را با فرمت "PDF" و حداکثر سایز 2 مگابایت بارگذاری نمایید

  جهت عضویت و همکاری با شبکه تحلیلگران جوان «مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.