سیاست‌های توییتری رژیم صهیونیستی در برخورد با مقاومت

مقدمه

یکی از روش‌های رژیم صهیونیسیتی در پیشبرد اهداف خود در سطح سیاست خارجی استفاده از رسانه‌ها است. درزمان حاضر -به خصوص در دوران کرونا-باتوجه به گسترش شبکه‌های مجازی این رژیم تلاش می‌کند تا بااستفاده از شبکه‌های پروپاگاندای توییتری، اینستاگرامی، فیسبوکی و… درجهت وصول به اهداف خود گام بردارد.

در این پژوهش سعی براین داشتیم تا با پایش مهم‌ترین صفحات‌‌توییتری عرب‌زبان رژیم صهیونیستی درتوییتر، باسیاست‌های‌اعمالی این رژیم در برخورد باکشورهای عرب‌زبان (از طریق توییتر) آشنا شویم.

بیان مسئله

یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خود در منطقه‌غرب آسیا و جهان اسلام استفاده از رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و… است. این رژیم با استفاده از صفحات پروپاگاندایی در شبکه‌های مجازی سعی در انتقال ارزش‌ها و هنجارهای خود به مردم دیگر کشورها ودرنتیجه به کرسی نشاندن سیاست‌ها و اهداف خود در سطح دولتمردان می‌باشد.

برای فهم سیاست‌های رژیم صهیونیستی که به دنبال القای آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی است باید صفحات پروپاگاندایی را که درپی اعمال این سیاست‌ها هستند را بشناسیم و سپس به بررسی این سیاست‌ها بپردازیم.

صفحات مجازی(باتاکید بر توییتر) که در هدف بررسی این تحقیق قرارداشته‌اند به شرح زیر می‌باشند:

اسرائیل فی الخلیج

اسرائیل فی الخلیج حساب رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این حساب از ژوئیه 2013کار خود را در توییتر آغاز کرده و محل استقرار این حساب در بیت المقدس می‌باشد.

این حساب برای مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس افتتاح شده است و درتلاش است تا اذهان مردمان این کشورها را برای عادی سازی با رژیم‌صهیونیستی آماده کند.

اسرائیل بالعربیه

اسرائیل بالعربیه حساب رسمی رژیم صهیونیستی در توییتر است که  برای کشورهای عرب‌زبان افتتاح شده. این حساب از ژانویه 2011 کار خود را در توییتر آغاز کرده و محل استقرار این حساب در بیت‌المقدس می‌باشد.این حساب برای مردم کشورهای عرب‌زبان تشکیل شده‌است و هدف آن تلاش درجهت بهبود چهره رژیم صهیونیستی و درنهایت عادی سازی با این رژیم است. در این حساب علاوه برمسائل فوق، ایران و گروه‌های مقاومت مثل حماس را تحت عنوان تروریست و ازبین برنده صلح درمنطقه و معیشت مردم کشورهای خود معرفی می‌کنند.

المنسق

المنسق حساب رسمی رژیم صهیونیستی در توییتر و برای اهالی مناطق اشغالی فلسطین می‌باشد. این حساب از می 2016 کارخود را شروع کرده است.

این حساب برای مردم ساکن در  مناطق اشغالی می‌باشد و درآن به دنبال تخریب گروه‌های مقاومت، قراردادن مقاومت در برابر معیشت مردم، بزرگ نشان دادن قدرت رژیم صهیونیستی و تلاش در جهت از بین بردن روحیه

سایبر-Sapir Miz Levi

حساب سایبر حساب مدیر محتوایی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی می‌باشد که دربخش کشورهای عربی و برای مردم عرب‌زبان فعالیت می‌کند. این حساب در اوت 2020 فعالیت خود را آغاز کرده است و مکان این حساب در اسرائیل قرار دارد.

این حساب به دنبال ارتباط گرفتن با مردم عرب‌زبان کشورهای خاورمیانه می‌باشد و دراین راستا درجهت بهبود چهره این رژیم در اذهان عمومی مردم ، گسترش فرهنگ صهیونیزم و نشان دادن توافق ابراهیم به عنوان یک توافق حامی و ایجادکننده صلح درمنطقه فعالیت می‌کنند. به نظرمی‌رسد این صفحه بیش از دیگران، تمرکز خود را برروی جوانان قرارداده است.

رئیس وزراءدوله اسرائیل

حساب رئیس وزراء دوله اسرائیل حساب رسمی نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به زبان عربی می‌باشد. این حساب در دسامبر2012 کارخود را درتوییتر شروع کرده است و در بیت المقدس مستقر می‌باشد.

این حساب ، رسانه رسمی نفتالی بنت برای مردم کشورهای عرب‌زبان می‌باشد و درآن به دنبال تخریب چهره ایران ، مقاومت و اسلام سیاسی دربین مردم و تلاش در جهت مردمی نشان دادن توافق ابراهیم و… هستند.

لیندا منوحین عبدالعزیز

لیندا منوحین عبدالعزیز روزنامه‌نگار عراقی و از ساکنین اسرائیل است. او از یهودیان عراق به شمار می‌آید که هم‌اکنون در اراضی اشغالی سکونت دارد. وی در صفحات خود به ترویج فرهنگ یهود، بهبود چهره رژیم صهیونیستی و حمایت از افرادی که قصد عادی سازی با رژیم صهیونیستی وتوافق ابراهیم را دارند می‌پردازد؛برای مثال در قضیه کنفرانس اربیل که برخی از افراد ناشناس عراقی اقدام به برگزاری آن کردند وی از حامیان این کنفرانس بود و افرادی را که با این موضوع مخالفت می‌ورزیدند را ضد صلح نامید

افیخای ادرعی

افیخای ادرعی سخنگوی رسمی ارتش اسرائیل برای رسانه‌های عربی است. این حساب در ژوئن 2011 کارخود را شروع کرده است.
از اهداف این حساب می‌توان به تلاش درجهت ایجاد چهره انسانی برای ارتش اسرائیل، نشان دادن ارتش اسرائیل به عنوان یک ارتش حامی صلح و امنیت، قدرتمند نشان دادن ارتش اسرائیل و… اشاره کرد.

پس از شناخت صفحات توییتری که درحال پیشبرد سیاست‌ها و اهداف رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی هستند اکنون به بررسی سیاست‌هایی می‌پردازیم که رژیم صهیونیستی از طریق این صفحات پروپاگاندایی به ترویج آن‌ها می‌پردازند:

1.ایجاد دوگانه مقاومت یا معیشت در میان مردم

رسانه‌های اسرائیلی در پی آن هستند تا بوسیله ابزار شبکه‌های اجتماعی مقاومت را برای مردم به خصوص مردم فلسطین سخت، هزینه‌مند و باعث نابودی انسان‌ها نشان دهند؛ به همین خاطر سعی می‌کنند تا این(تهدید) را به مردم القا کنند که اگر مقاومت کنند معیشتشان به خطر می‌افتد؛ برای مثال در جریان جنگ اخیر غزه پس از حملات موشکی حماس، این رژیم در صفحات خود به صراحت و بارها اعلام می‌کند که ماهیگیری که یکی ازبخش‌های اصلی اقتصاد فلسطین است برای مدتی تعطیل خواهد شد.

2.تخریب جبهه مقاومت و رهبران آن و دلسوز نشان دادن اسرائیل برای مردم

رژیم صهیونیستی از یک سو با قراردادن رهبران و گروه‌های مقاومت در برابر معیشت مردم، معرفی کردن آن‌ها به عنوان مخالفان صلح بین‌المللی درمیان ملت‌های جهان و تروریست خطاب کردن گروه‌های مقاومت و همچنین نشان‌دادن آن ها به عنوان اسلامگرایان افراطی به دنبال تخریب جریان مقاومت می‌باشد و از سوی دیگر با انجام کارهای رسانه‌ای و پروپاگاندایی مثل تبلیغات گسترده راجع به واکسیناسیون کارگران فلسطینی شاغل در اسرائیل و یا مسائل دیگر به دنبال دلسوز نشان دادن خود به مردم هستند تا از این طریق چهره این رژیم را در اذهان مردم بهبود ببخشند.

3.تصویر سازی از زندگی همراه با صلح عرب‌ها و یهودیان در کناریکدیگر

این رژیم از این سیاست به دنبال آن است تا زیست ملت‌های گوناگون را درکناریکدیگر مصداق صلح نشان دهند و عادی سازی با اسرائیل را از آرمان‌های والای بشری به شمار بیاورند. آن‌ها همچنین در این راه از تمام کسانی که همگام با آن‌ها حرکت می‌کنند حمایت‌های ویژه رسانه‌ای را نیز به عمل می‌آورند.

4.قدرتمند نشان دادن خود

رژیم صهیونیستی در این سیاست به دنبال نشان‌دادن خود به عنوان یک کشور قدرتمند در امور داخلی (تامین امنیت داخل کشور) و بین‌المللی(داشتن ارتباطات عالی باتمام دنیا) است؛ برای مثال سعی کردند تا درقضیه فرار شش‌زندانی فلسطینی از زندان اسرائیل، این فاجعه بزرگ را به نحوی به ابزاری برای نشان دادن قدرت خود بدل کنند.

5.تلاش در جهت ترمیم چهره رژیم صهیونیستی در سطح جهانی

در این سیاست رژیم صهیونیستی به دنبال نشان دادن خود به عنوان یک کشور امن، زیبا ، جذاب ، حامی صلح و امنیت برای گردشگران خارجی(به خصوص عرب‌ها) و ازبین بردن چهره متجاوز و اشغالگر خود بوسیله استفاده از رسانه‌های خود می‌باشد تا بدین طریق تصویری مثبت از خود را در جهان به خصوص جهان عرب ایجاد کند و از این راه به ترغیب مردم عرب‌زبان به عادی‌سازی با رژیم‌صهیونیستی بپردازد.

6.گسترش فرهنگ خود

این رژیم از طریق گسترش و تبلیغ زبان عبری، فرهنگ دینی یهودی و سبک زندگی خود به دنبال گسترش فرهنگ وارزش‌های خود در سطح منطقه و جهان می‌باشد.

7.وارونه نشان‌دادن مسائل

رژیم صهیونیستی از طریق این سیاست به دنبال  وارونه کردن مسائل و اخبار و القای منافع و ارزش‌های خود به مردم هستند برای مثال همواره به دنبال این هستند تا نشان دهند جنگ با اسرائیل، جنگ با صلح است تا بدین طریق مقاومت را درمیان مردم کم‌ارزش نمایند که این درصورتی است که حقیقت خلاف این را می‌گوید.

نتیجه گیری

امروزه فضای مجازی درکنار فضای حقیقی در زندگی انسان‌ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است و رژیم صهیونیستی با فهم این مورد به دنبال القای سیاست‌ها و اهداف خود از طریق شبکه‌های اجتماعی و صفحات پروپاگاندایی در اذهان مردم و از طریق آن تغییر سیاست‌‌های دولتمردان می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین اهداف این رژیم پیشبرد توافق ابراهیم و افزایش اعتبار خود در عرصه بین‌المللی و به خصوص منطقه‌ غرب آسیا و شمال آفریقا می‌باشد و برای رسیدن به این هدف همانطور که مشاهده شد فقط چندین صفحه توییتری را به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم مخصوص کشورهای عربی و خاورمیانه‌ای قرار داده است.

رژیم صهیونیستی برای تحقق اهداف خود از سیاست‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر استفاده می‌کند که از جمله آن میتوان به ایجاد دوگانه مقاومت یا معیشت در میان مردم، تخریب جبهه مقاومت و رهبران آن و دلسوز نشان دادن اسرائیل برای مردم، تصویر سازی از زندگی همراه با صلح عرب‌ها و یهودیان در کناریکدیگر، قدرتمند نشان دادن خود، تلاش در جهت ترمیم چهره رژیم صهیونیستی در سطح جهانی، گسترش فرهنگ خود و وارونه نشان‌دادن مسائل اشاره کرد.

جدیدترین ها

احیای داعش و بحران‌سازی، تلاش مشترک آمریکا و رژیم...

امیر نظامی مقدم؛ دبیر اندیشکده راهبردی مقاومت دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مجموعه ملاحظات استراتژیکی...

ایران و قفقاز؛ خاک_شیشه_استخوان

پدیدار شناسی سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز از نگاه نظریه رئالیسم تحولاتی که در...

بررسی جایگاه هویت ملی در راهبرد دفاع ‎همه ‎جانبه...

1. امنيت هستي‌شناختي نظريه امنيت هستي‌شناختي در روابط بين‌الملل برگرفته از نظريه وجود انساني آنتوني...

توافق علمی و پژوهشی مجمع ایرانی دفاع از حقیقت...

در نشست میان دکتر عابد اکبری مدیر مؤسسه تحقیقات و مطالعات بین‌المللی ابرار معاصر...

اتحاد در قاره سیاه

بررسی فرصت‌های همکاری جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه در قاره آفریقا ایران و آفریقا داستانی...

ضرورت شکل گیری «نیروی هوش مصنوعی» در سیستم دفاعی...

مقدمه پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اول سپتامبر 2017 اعلام کرد هر کشوری که بتواند رهبری...

نگاشت های محبوب

نظرات

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

نه − 1 =