درباره ما

“مجمع ایرانی دفاع از حقیقت” مرکزی برای متفکران برجسته­ با دیدگاه­ های اصیل است. با این تفاوت که این دیدگاه­ ها همیشه از بین آن­هایی نیستند که بیشتر دیده شده­ اند. در سایه پروپاگاندای گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، این مجمع می­ کوشد تا تصویر بی­ طرفانه ­ای درباره چشم انداز ایرانی در مسائل مختلف راهبردی ارائه دهد.

با توجه به پشتوانه ­های قابل ملاحظه در حوزه ­های دانشگاهی و سیاست گذاری، مجمع ایرانی دفاع از حقیقت از طیف گسترده­ ای از پژوهشگران برجسته در زمینه­ های سیاسی، نظامی، دانشگاهی و فرهنگی بهره می­ گیرد، شخصیت­ هایی که دارای دیدگاه ­های متقابل هستند. در این راستا، این مجمع با بسیاری از مراکز دانشگاهی و گروه ­های سیاست­ گذار از قبیل کسانی که در مجامع دولتی و غیردولتی در داخل یا خارج از کشور ایده ­ای برای ارائه دارند، روابط خود را برقرار می ­سازد. پژوهشگران در این مجمع، حوزه­ های درگیر نزاع ­های سیاسی را به چشم یک جنگ ترکیبی می­ بینند، جنگی که محل تلاقی اذهان و ابزار آلات سخت است. در این زمینه، ایجاد شبکه ­ای از متفکران اصیل ایجاد ضرورت می ­کند. از این رو، “مجمع ایرانی دفاع از حقیقت” ضمن داشتن چنین هدفی، خود را به صورت یک مرکز غیر انتفاعی نگاه می ­دارد تا اصالت خود را تضمین کند.

ما در مجمع ایرانی دفاع از حقیقت، در عین باور به اینکه در آستانه یک نسل جدیدی از جهان وطن گرایی هستیم، تلاش می ­کنیم تا منطق ایرانی را با تاکید بر رویکرد ضد سلطه­ اش شرح دهیم. ما بر این باور هستیم که در دوران “زوال حقیقت” اگر مرکزی نباشد تا چشم انداز ایرانی را با هویت ­های اسلامی-ایرانی­ اش مستدل کند نتیجه­ اش چیزی جز سوء تفاهم گسترده درباره دیدگاه ­های ایرانی نخواهد بود.

ماموریت ما:

۱. ایجاد بستری برای بازنشر محتوای علمی نخبگان
۲. بیان مسائل حوزه های ماموریتی (متناظر با گروه های مطالعاتی) و ارائه راه حل های کاربردی
۳. تشریح اطلاعات غلط در خصوص جمهوری اسلامی ایران و تبیین این اطلاعات
۴. ارائه محتوای تخصصی و بولتن های پژوهشی_پایشی جهت توانمندسازی پژوهشگران
۵. برندسازی، مدیریت و اصلاح برند جمهوری اسلامی برای مخاطبین غیرایرانی