جنگ شناختی چینی (2)

بعد از فروپاشی شوروی، نظام بین الملی به سمت یک- چند قطبی حرکت کرد. در این کشاکش پس از جنگ سرد، چین اما به عنوان یک قدرت بزرگ شرقی، سهم بسزایی از کیک قدرت در نظام بین اللملی کسب کرد. رفته رفته با قدرت یافتن اقتصاد چین، مناقشات آمریکا و چین افزایش یافت تا جایی که ترامپ جنگ تجاری علیه چین را آغاز کرد و در مقابل چین در انتخابات آمریکا به نفع بایدن وارد عرصه کارزار شد تا بتواند از طریق تبلیغات پنهان به نفع بایدن، آینده ی بهتری را برای اقتصاد چین رقم بزند. امروزه چین به یک رقیب بی همتا برای آمریکا مبدل شده است که با قابلیت های پیچیده‌ی تکنولوژیکی می‌تواند ارتش پیشرفته‌ی خود را در مناطق قابل اشتعال با آمریکا وارد میدان کند. با این حال کارشناسان آمریکایی به طور کلی تمایل دارند چشم انداز یک درگیری جنبشی متعارف با چین را نسبتاً کم اهمیت دهند، اما چندین نقطه اشتعال بالقوه وجود دارد که اصلی ترین آنها حمله احتمالی چین به تایوان، درگیری بر سر منافع  مورد مناقشه در دریای چین شرقی یا جنوبی با آمریکا یا مناقشه با هند و کره جنوبی است. با توجه به تاکید چین بر نقش اطلاعات در جنگ، درک اینکه جمهوری خلق چین(عمدتاً دپارتمان تبلیغات مرکزی حزب کمونیست چین(Chinese Communist Party’s Central Propaganda Department) و ارتش آزادیبخش خلق (PLA- People’s Republic of China ) و همچنین سایر ارگان‌های ملی- حزبی) چگونه در مورد جایگاه اطلاعات غلط(disinformation) می نگرند مهم تلقی می شود. در این یادداشت سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که دکترین های و اصطلاحات احتمالی جنگ شناختی چینی ها کدام است؟ و اینکه چین از چه روش برای نشر  اطلاعات نادرست استفاده می کند.

چین از چه دکترین در پروپاگاندای خود استفاده می کند؟

گذشته از اهمیت اطلاعات در نزد چینی ها و وجود استراتژی کلی، می توان گفت ارتش چین هیچ دکترین خواصی در شبکه های اجتماعی ندارد. برای حزب کمونیست و ارتش، شبکه های اجتماعی عنصری مهم دراستراتژی های جنگ اطلاعاتی هستند ولی جایگاه آن در استراتژی های نظامی هنوز مشخص نیست. [1]

اما در اینجا می توان به چند استراتژی و دکترین اشار کرد که کلیت ساختار نظامی چین را در بر گرفته است:

نیاز به آمادگی برای مبارزه با “جنگ‌های محلی اطلاعاتی”(informationized local wars [信息化局部战争] ) در سند  دفاعی ارتش سال 2015 منعکس شده است. [2]تمرکز چین بر روی اطلاعات به روش مبارزه آمریکایی در جنگ خلیج فارس  بر می‌گردد.

شکست ارتش عراق که به سبک شوروی اداره می شد و تقریباً ساختار فرماندهی و سازماندهی مشابهی با  ارتش چین (PLA) داشت، ارتش چین را شوکه کرد. ارتش به سمت کنار گذاشتن استراتژی مائوئیستی “جنگ مردمی” people’s war)[人民战争]( خود حرکت کرد و رویکرد جدیدی به نام “جنگ های محلی با فناوری پیشرفته ” اتخاذ نمود. [3] به‌روزرسانی‌های بعدی استراتژی توسط هر نسل از رهبری انجام می شود، به طوری که هو جین‌تائو، رهبر  اسبق چین،  استراتژی جنگی را در سال 2004 به “جنگ های محلی تحت شرایط اطلاعاتی شده” local wars under the conditions of informationization) ) تغییر داد و اکنون شی جین پینگ آنرا به استراتژی «جنگ های محلی اطلاعاتی شده (informationized local wars) تغییر داده است. [4]

استراتژی بعدی مربوط به کل حزب کمونیست است. به طور کلی حزب کمونیست از رویکرد اشباع برای تبلیغات و عملیات نفوذ پیروی می کند لذا چندین نهاد برای اجرای بخش های مختلف یک عملیات  با یک دیگر همکاری می کنند. اگرچه هماهنگی درون سازمانی و دولتی-نظامی می تواند در سیستم چین (مانند جاهای دیگر) چالش برانگیز باشد،  اما مدلی کلی که مقامات نظامی چین از آن به عنوان “رهبری واحد، مدیریت مجزا، مسئولیت جداگانه، اما در هماهنگی” ([统一领导,分口管理, 分 口负责,协调配合]) می تواند این مشکل ساختاری را حل کند.

اما  دو استراتژی دیگر چینی ها که بیشتر به حوزه ی جنگ اطلاعاتی مربوط می شود شامل اولا:”رویارویی سیستم ها و جنگ تخریب سیستم”(Systems Confrontation and System Destruction Warfare)  که  این را می توان معادل غربی «تضعیف روحیه دشمن، گیج کردن تصمیم گیرندگان دشمن، متقاعد کردن کشورها به جنگیدن و استفاده از اطلاعات نادرست برای تحقیر تصمیم گیری دشمن» ترجمه کرد. ثانیا شامل ساختار” سه جنگ” PLA’s three warfare(  [三种战法] می شود. سه جنگ، استراتژی رسمی سیاسی و اطلاعاتی ارتش چین است که  پیش از جنگ جنبشی(pre-kinetic warfare) استفاده می شود. سه عنصر سازنده ی آن شامل: “جنگ افکار عمومی”   public opinion warfare)  [舆论战] (  ، “جنگ روانی” psychological warfare) [心理战] ( و “جنگ قانونی” legal warfare) [法律战](  است. این استراتژی در آیین نامه سیاسی اصلاح شده ارتش چین(PLA) در سال  2003 ،پس از حمله ی آمریکا به عراق بیان شد.

هر دو چارچوب استفاده از انواع مختلف اطلاعات را برای دستیابی به اهداف مختلف در نظر میگرند و هر دو چارچوب، اطلاعات را به عنوان بخش مهمی از استراتژی جنگی ارتش چین در نظر می گیرند.

با این حال اگرچه رویکرد ارتش برای استفاده تهاجمی از رسانه های اجتماعی استفاده می کند ولی ارتش چین هیچ دکترین رسمی در رسانه های اجتماعی ندارد. برای مثال، کلمه  “رسانه‌های اجتماعی” [社交媒体] یا “شبکه‌های اجتماعی” [社交网 络]، در هیچ یک از معتبرترین متون  ارتش چین در مورد استراتژی نظامی ارجاع داده نشده‌اند. اسناد دفاعی چین در سال های 2013، 2015 و حتی 2019 نیز به این واژگان اشاره ای نکرده اند. تنها مرجع در متون اصلی، نسخه 2015 متن “علم استراتژی نظامی” (Science of Military Strategy) است که توسط دانشگاه دفاع ملی چین منتشر شده است. [5]

 با این حال ارتش چین آشکارا به امکاناتی که رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهند علاقه‌مند است و هم نگران آن است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، نویسندگان PLA به طور کلی توجه خود را به رسانه های اجتماعی در حدود سال 2014 و همچنین در سال 2016 افزایش دادند. منظور از نویسنده کسانی هستند که از واژه هایی چون

 words military [军], national defense [国防], unit [部队], theater command  [战区], Xi’an Politics Institute [西安政治学院], or Nanjing Politics Institute [南京政治学院] [6] استفاده می کنند.

احتمالاً دلیل توجه ویژه ی چین به شبکه های اجتماعی در این سال ها این است که ارتش چین در ابتدا بر توسعه رویکردهای دفاعی در داخل متمرکز بود  زیرا تایوان تحت رهبری ما یینگ-جو در سال‌های 2008-2016 عموماً به دنبال بهبود روابط با چین بود. [7]

اصطلاحات چینی نزدیک به جنگ شناختی چیست؟

بعد از جنگ خلیج، توجه ی چینی ها به تکنولوژی جدی تر شد تا جایی که  به ایده ی ” انقلاب در امور نظامی ” (RMA revolution in military affairs) توجه ویژه ای شد. از این رو جایگاه اطلاعات و جنگ اطلاعاتی اهمیت ویژه ای یافت. در عصر “عملیات های اطلاعاتی شده” (informatized operations) [信息化作战]، ارتش چین از اطلاعات برای تأثیرگذاری بر ادراکات و رفتارهای خارجی علیه انواع نهادهای خارجی، مانند نیروهای نظامی و سیاسی دشمن و اشخاص ثالث بی طرف یا متحد بهره می گیرد.

در جنگ اطلاعاتی ارتش چین (PLA) از اصطلاحات مختلفی استفاده می کند که حداقل تا حدی با تصورات غربی از عملیات نفوذ (influence operation)  همسو است. ارتش چین در مورد استفاده از  “جنگ سیاسی” political work) [政治工作]( و “پروپاگاندای خارجی” external propaganda) [对外宣传]( برای انتقال پیام های چینی به مخاطبان خارجی و تضعیف نیروهای دشمن صحبت می کند که البته استفاده از این تکنیک ها سابقا نیز تاحدی دنبال می شده است. [8]

علاوه بر این، ارتش چین از یک مفهوم نوظهور به نام “عملیات حوزه شناختی”) cognitive domain operations [认知域作战]( نیز سخن به میان آورده است که نشان دهنده‌ی جنبه های سخت افزاری و تاکتیکی جنگ روانی نسل بعدی است که بر روی توانایی های شناختی دشمن متمرکز شده است. [9]

در آخر به نظر می رسد، تلاش‌های چینی برای ترویج اطلاعات غلط،  روش های جنگی را پیش میگیرد که به اصطلاحات غربی  جنگ سیاسی (political warfare)، کمپین های اطلاعات غلط) information campaigns ( و عملیات  نفوذinfluence operations)   (نزدیک می باشد. [10]

روش ها و تاکتیک های  انتشار اطلاعات غلط ارتش چین چگونه است؟

ارتش چین در رسانه‌های اجتماعی از دو تاکتیک کلی بهره می برد که شامل  پیام‌رسانی آشکار و دستکاری پنهان می شود.

اکثریت قریب به اتفاق نوشته‌های ارتش چین  که در  دسترس عموم است  توسط کارشناسان تبلیغاتی نوشته شده‌اند و بر پیام‌های آشکار تمرکز می‌کنند. اما دستکاری پنهان مانند ترویج اطلاعات نادرست مسیری جداگانه ای را طی می کند.

استراتژی پیام‌رسانی آشکار

برای پیام‌رسانی آشکار (overt messaging) ، مبلغان  ارتش چین سه استراتژی کلی را مد نظر قرار می دهند که واکنش سریع، تنظیم دستور کار و روایت‌های تطبیقی نام دارند.

واکنش سریع (rapid response):  ارتش و دولت چین، در نظر دارند که افکار عمومی به شدت تحت تأثیر برداشت‌های اولیه است، بنابراین برای ارتش مهم است که قبل از اینکه افکار عمومی نسبت به یک خبری شکل بگیرد، به سرعت به رویدادهای ناگهانی واکنش نشان دهد و روایت خواص خود را ترویج کند.

تنظیم دستور کار(agenda-setting) : در غیاب رویدادهای ناگهانی، ارتش به دنبال شکل دادن به ادراک مخاطبان با تمرکز مداوم  بر ایجاد روایت ها خاص خود است.

روایت‌های تطبیقی) (adaptive narratives :  ارتش متوجه می شود که گاهی اوقات محتوای پیام اصلی آن به اندازه کافی بر مخاطبان مورد نظرش تأثیر نمی‌گذارد لذا نویسندگان ارتش به سمت ارائه استدلال های متقاعدکننده تری در طول زمان حرکت کرده اند.

اگر  تمام این تاکتیک ها وارد بستر رسانه های اجتماعی شود، تاثیر شگرفی را ایجاد می کند. رسانه های اجتماعی این پتانسیل را دارند که اثربخشی تمام این استراتژی ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. [11] رسانه های اجتماعی از طریق انتشار فوری اخبار، پاسخ های سریع تری را نسبت به اخبار تلویزیونی و روزنامه ها ممکن می سازند. از طرف دیگر با غنای محتوایی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد می توان روایت های طولانی مدت تری ساخت. و از آنجایی که شبکه های اجتماعی امکان نظرسنجی از مخاطبین را در مورد همه ی موضوعات دارد می توان محتوای منطبق بر قوه ی تفسیریه ی مخاطبین را پیدا کرد.

روش دستکاری پنهان

یکی از مهم ترین دخالت های پنهان چین، در انتخابات 2018 تایوان بوده است. قبل از انتخابات، مدیر کل دفتر امنیت ملی تایوان، پنگ شنگ-چو، علناً گفت که پکن و ارتش پشت یک کمپین تبلیغاتی برای مداخله ]در امور تایوان[ بودند. انتخابات دموکراتیک کشور را با ایجاد اطلاعات نادرست و اخبار جعلی …. هدف قرار می‌دهد. [12]

در مورد روش دستکاری پنهانی چین سعی شده است که استراتژی های مشابه به اصطلاحات غربی را یافت. برای دستکاری پنهان، نوشته‌های ارتش چین حاکی از تمایل به بی‌اعتبار کردن رهبری دشمن، تضعیف روحیه دشمن و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دشمن است. یکی از تاکتیک‌ها ارتش “سر به نیست کردن افکار عمومی”

 public opinion decapitation) [舆论斩首]( است که برگرفته شده از جنگ شناختی ایالات متحده علیه صدام حسین و معمر قذافی است. این امر مستلزم «اهریمن ساختن رهبر دشمن»  است تا بدین وسیله « اقتدار فرماندهی رهبر دشمن و توانایی فرماندهی و کنترل او» تضعیف شود. [13] نویسندگان  ارتش چین (PLA)به طور مشابه، استفاده ایالات متحده از پیام های هدفمند به افسران ارشد ارتش عراق را به عنوان راهی برای “تضعیف روحیه نیروهای نظامی دشمن و مردم بیان کردند تا با استراتژی “کشتن نرم(soft kill)” نیروهای دشمن را به زانو دربیاورند. در نهایت، برخی از نویسندگان نظامی چینی تأثیر «ایجاد هرج‌ومرج اطلاعاتی(information chaos)» و «بزرگ‌نمایی تضاد منافع بین نیرو های دشمن» را مد نظر قرار داده اند. [14]

استروترفینگ (astroturfing) راه دیگر برای دستکاری افکار عمومی است که  در آن حامی یا مبدع یک پیام پوشانده می شود تا به نظر برسد که پیام از قشری از جامعه یا مردم نشات گرفته است. چین توجه بسیاری به روش های استفاده از این تکنیک توسط ارتش آمریکا علیه داعش داشته است. [15] تایوان ادعا می کند که چین علیه او این تکنیک را اتخاذ کرده است. [16]

تاکتیک بعدی راه اندازی ربات ها برای دخالت در سرزمین هایی است که چینی زبان نیستند که این روش توسط برخی از افراد مجهز به زبان های خارجی در ارتش چین انجام می شود. اگرچه افراد که در شبکه های اجتماعی به معترضان هنگ کنگ حمله کردند ناشناس باقی مانده اند،  اما ارتش به وضوح علاقه مند خود را به راه اندازی شبکه های ربات نشان داده است، همانطور که در مقاله ژوئن 2019 توسط محققان وابسته به پایگاه 311، واحد اصلی جنگ روانی PLASSF نشان داده شده است. [17]

تکنیک دیگر انتشار مطالب از طریق سلبریتی ها است. رسانه‌های دولتی می‌توانند افراد مشهوری که به نفع حزب کمونیست مطالبی را نشر می دهند را بازتوییت کنند، یا به طور مخفیانه می‌توانند این پیام را تقویت کنند یا حتی حساب‌های آن‌ها را هک کنند تا دنبال‌کنندگانشان را جذب حزب کنند.

 روش دیگر “عبور از دیوار ” climb the wall)  ([翻墙]  است. با اینکه چین سعی می کند دسترسی شهروندان خود را به شبکه های اجتماعی خارجی محدود کند اما بر روی کسانی که این سانسو‌ها را دور می زنند (climb the wall)  می‌‌کنند نیز سرمایه گذاری می کند تا از طریق برخی از این کاربران میهن پرست، محتوا های چینی ترویج شود. [18]در ژانویه 2016، زمانی که خانم تسای اینگ ون به عنوان رئیس جمهور تایوان انتخاب شد، هزاران کاربر در چین به فیس بوک دسترسی پیدا کردند، که فقط اسماً توسط فناوری سانسور (که در محاوره به عنوان دیوار آتش بزرگ Great Firewall شناخته می شود) مسدود شده بودند ولی نظرات انتقادی  و ضد تسای اینگ ون  را در صفحه فیس بوک تسای اینگ ون ارسال می کردند. [19]

این کمپین، که از آن به عنوان “اکسپدیشن دیبا”  Diba Expedition)  [帝吧出征]( یاد می شود، حداقل در چهار مقاله توسط نویسندگان چینی ذکر شده است، و برخی از این کمپین به عنوان نسخه ای مدرن از “جنگ مردمی” و کمک های مردمی به “مبارزه ایدئولوژیک آنلاین” یاد و تمجید می کنند. [20]

تکنیک دیگری که چینی از اسراییلی ها فرا گرفتند، استفاده از قوانین پلیسی و امنیتی شکبه های اجتماعی خارجی به نفع خود چین است. با این کار چین می تواند پروژه ی سانسور را حتی در خارج از کشورش نیز تعقیب کند. پیش از سی‌امین سالگرد اعتراضات میدان تیان‌آن‌من(Tiananmen)  در ژوئن 2019، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه توییتر حساب‌های ضد چینی را به حالت تعلیق درآورده است و این  باعث شد برخی گمان کنند که این تعلیقات توسط دولت چین گزارش شده است. با این حال، توییتر این موضوع را رد کرد و استدلال کرد که این بخشی از اقدام معمول برای از بین بردن “دستکاری پلت فرم” (platform manipulation) است. [21]

گربه‌ماهی (Catfishing) یا استفاده از هویت‌های جعلی، یکی از راه هایی دیگری است که ارتش چین برای فریب دادن افراد که فکر می کنند که یک رابطه آنلاین (عاشقانه یا حرفه‌ای) هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

تقسیم بندی شبکه های اجتماعی

با قضاوت کردن صرفاً بر اساس نوشته‌های که در دسترس عموم وجود دارد، به نظر می‌رسد که ارتش به رسانه‌های اجتماعی با  پلتفرم‌های باز و عمومی مانند فیس‌بوک و توییتر بیشتر علاقه دارد تا پلتفرم‌های بسته مانند واتس‌آپ. [22]

استفاده از پلتفرم های بسته دارای مزایا و معایبی است. یکی از مزیت ها این است که ردیابی و مقابله با اطلاعات نادرست تزریق شده توسط چین دشوار است. علاوه بر این، از آنجایی که کاربران یکدیگر را می شناسند، ممکن است اطلاعات نادرست برای مردم قابل اعتماد باشد چرا که هر فرد، آنرا از یکی از آشنایان و دوستان خود دریافت کرده است. نکته منفی این پلتفرم های بسته این است که فقدان داده های تحلیلی عمومی که ردیابی اطلاعات نادرست را برای مقامات تایوان دشوار می کند، ارزیابی اثربخشی اطلاعات نادرست را برای ارتش نیز دشوار می کند. علاوه بر این، بسته بودن یا خصوصی بودن پلتفرم‌ها، سرعت و میزان انتشار اطلاعات در این پلتفرم‌ها را محدود می‌کند.

با این حال، گزارش های رسانه های تایوان نشان می دهد که بخشی از مداخله سیاسی ارتش در انتخابات نوامبر 2018 در شبکه ی اجتماعی بسته ی لاین (LINE) رخ داده است. اگر این درست باشد، این می تواند به این معنا باشد که اطلاعات موجود(در یادداشت های منتشر شده) در مورد تفکر ارتش تنها بخشی از استراتژی کلی ارتش چین برای کمپین های رسانه های اجتماعی را منعکس می کند. [23]

یکی مبلغان در مرکز تبلیغات نظامی رادیو مرکزی مقاله‌ای را در آگوست ۲۰۱۷  منتشر کرد که نشان می‌دهد تحلیل‌گران چینی به خوبی از ارزش متفاوت انواع مختلف پلت‌فرم‌هاآگاه هستند. نویسنده مقاله استدلال می کند که فیس بوک برای تعاملات در مقیاس وسیع خوب است در حالی که لاین (LINE)  برای پیام رسانی فوری و ارتباطات سریع و هدفمندتر خوب است. [24]

یک مقاله در فوریه 2015  از لاین (LINE) و واتس آپ (WhatsApp) به عنوان پلتفرم های رسانه اجتماعی محبوب در آسیای جنوب شرقی،  به همراه توییتر، فیس بوک و وی چت نام می برد. [25]

 به طور مشابه، محققی در موسسه سیاسی نانجینگ، در مقاله‌ای در ماه مه ۲۰۱۶، خاطرنشان کرد که داعش معمولا در توییتر پست می‌گذارد، اما «در صورت لزوم به برنامه‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده مانند اسنپ چت و واتس‌اپ سوئیچ می‌کند». [26]

نتیجه گیری

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ارتش چین به طور عیان از استراتژی خواصی در فضای مجازی استفاده نمی کند یا اینکه استراتژی ها و روش های چینی محدود به جاسوسی هستند و جنبه ی کنش اجتماعی و عملیات روانی ندارند. یک نظر دیگر این است که چین منافع خواصی را در پیگیری عملیات مخفی دنبال نمی کند و نافع خود را به طور آشکار پیگیری می‌کند. اما نظری دیگری نیز وجود دارد که ناقض نظرات بالا است اینکه چین عملیات مخفی با هدف کنش در جوامع مخاطب خود انجام می دهد که کمتر کسی متوجه این عملیات ها شده است.


[1] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation.
[2] State Council Information Office of the People’s Republic of China, China’s Military Strategy, May 27, 2015.
[3] Fravel, 2019; Andrew Scobell, David Lai, and Roy Kamphausen, eds., Chinese Lessons from Other Peoples’ Wars, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, 2011.
[4] M. Taylor Fravel, “China’s New Military Strategy: ‘Winning Informationized Local Wars,’” China Brief, Vol. 15, No. 13, July 2, 2015.
[5] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 14
[6] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 16
[7] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 14
[8] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 11
[9] Nathan Beauchamp-Mustafaga, “Cognitive Domain Operations: The PLA’s New Holistic Concept for Influence Operations,” China Brief, Vol. 19, No. 16, September 6, 2019
[10] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 3
[11] Scott W. Harold, N. B.-M. (2019). Chinese Disinformation Efforts on Social Media. RAND Corporation, pp. 16
[12] Yimou Lee, “Taiwan Says China Has Stepped Up Infiltration Efforts,” Reuters, May 9, 2019b.
[13] Sheng Peilin [盛沛林] and Li Xue [李雪], “On ‘Public Opinion Decapitation’ [论 ‘舆论斩首],” Journal of the PLA Nanjing Institute of Politics, May 2006, pp. 114–117..
[14] Chung Li-hua and William Hetherington, “China Targets Polls with Fake Accounts,” Taipei Times, November 5, 2018. Chung Li-hua and William Hetherington, “China Targets Polls with Fake Accounts,” Taipei Times, November 5, 2018.
[15] Chen Qingbao [陈庆宝], “Analysis and Countermeasure Research on the US ‘Online Astroturf Army’ [对美国‘网络水军’的分析及对策研究],” Military Correspondent [军事记者], November 2016. For the likely origin story, see Nick Fielding and Ian Cobain, “Revealed: US Spy Operation That Manipulates Social Media,” The Guardian, March 17, 2011.
[16] Li Ruobing [李若冰], “China’s Astroturf and Cyber Army Train Mind Superiority with 2020 Elections as Target [中國水軍、網軍九合一練兵「制腦權」,目標2020大選],” Storm, November 23, 2018.
[17] Opinion Guidance [网络舆情引导智能代理模型],” National Defense Science & Technology [国防科技], No. 3, June 2019.
[18] Gary Shih, “Chinese Censors Go Old School to Clamp Down on Twitter: A Knock on the Door,” Washington Post, January 4, 2019.
[19] Marco Huang, “Chinese Netizens Flood Tsai Ing-Wen’s Facebook Page with Anti-Taiwan Independence Posts,” Wall Street Journal, January 21, 2016; Nicholas J. Monaco, “Computational Propaganda in Taiwan: Where Digital Democracy Meets Automated Autocracy,” Computational Propaganda Research Project, working paper, June 2017. Marco Huang, “Chinese Netizens Flood Tsai Ing-Wen’s Facebook Page with Anti-Taiwan Independence Posts,” Wall Street Journal, January 21, 2016; Nicholas J. Monaco, “Computational Propaganda in Taiwan: Where Digital Democracy Meets Automated Autocracy,” Computational Propaganda Research Project, working paper, June 2017.
[20] Li Yuanyuan [李媛媛], “Fight Against Attacks in the Online Ideology Battle [打好网络意识 形态斗争进攻仗],” Political Workers [政工导刊], April 2017. Su Juan [苏娟], “Analysis on the Characteristics of the Spread of Military-Related Public Opinion on the Internet [网络涉军舆情传播特点探析],” Military Correspondent [军事记者], March 2017.
[21] Andrew Galbraith, “Twitter Apologizes for Blocked China Accounts Ahead of Tiananmen Anniversary,” Reuters, June 2, 2019.
[22] Miao Jian [苗健], “With the Help of Overseas Open Internet Information Platform: Seeking Equal Right to Speak [借助海外开放式互联 网信息平台: 谋求对等话语权],” Southeastern Communication [东南传播], August 2014, pp. 7–9.
[23] Chung Li-hua and Hetherington, 2018; Keoni Everington, “China’s ‘Troll Factory’ Targeting Taiwan with Disinformation Prior to Election,” Taiwan News, November 5, 2018b.
[24] Lou Sijia [娄思佳], “On Military Broadcasting to Taiwan: Strategies for Leveraging Non-Native Social Media [论对台军事广播: 借力非本土社交媒体的策略],” China Broadcasts [中国广播], August 2017, pp. 29–32..
[25] Sun Guangyong [孙广勇], “New Media: The Double Edged Sword in a Changing Southeast Asian Society [新媒体: 东南亚社会转型的双刃剑],” Military Correspondent [军事记者], February 2015.
[26] Zhou Yang [周洋], “Analysis of ISIS’ Social Media Organization Structure and Public Opinion Strategy [ISIS 社交媒体组织架构与舆论策略解析],” Military Correspondent [军事记者], May 2016.

جدیدترین ها

کتاب سال 1400

مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرای دفاع از حقیقت

از نظرسنجی تا ذائقه سازی؛ مروری بر روایت پرفراز...

کلیک، اولین پاسخ ما به یکی از هزاران نظرسنجی است که به صورت پنهان...

شکاف های آمریکا | مذهب و سیاست

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"

نگاهی مختصر به سیاست خارجی چین در جنوب شرق...

مقدمه منطقه جنوب شرق آسیا یا گاهی آسیای جنوب شرقی، شامل هفت کشور اصلی آسیا...

امنیت سایبری (41)

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "امنیت سایبری"

شکاف های آمریکا | رابطه‌ی پول و سیاست

گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت در موضوع "شکاف های آمریکا"

نگاشت های محبوب

نظرات

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

شانزده − 7 =